Apostem per l’anàlisi crític i transdisciplinar de la realitat en les seves diferents escales. Busquem la sostenibilitat ambiental i social a través, entre d’altres, del vincle amb la comunitat local, metodologies participatives i solucions de proximitat.